Tag: Polska Izba Biznesowa we Włoszech

Majówka w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie

Po pandemicznej przerwie Konsulat Generalny RP w Mediolanie wrócił do spotkań majowych z Polonią, otwierając tak piękny ogród jak i wnętrza konsulatu. W tym roku okazję tę wykorzystano do oficjalnego powitania Polonii z mediolańskiego okręgu konsularnego przez Panią Konsul Generalną…

Read More

Prognozy zatrudnienia we Włoszech 2022-2026

Z raportu Unioncamere Anpal dotyczącego prognozy zatrudnienia we Włoszech w perspektywie średnioterminowej (2022-2026) wynika, że program Next Generation Eu Italia dał wyraźny impuls do dalszego rozwoju digitalnego makrotrendu i zielonej gospodarki. Kompetencje związane z ekologią i oszczędnością energetyczną będą coraz…

Read More

Słowa mają moc! Kampania NIE HEJTUJĘ – MOTYWUJĘ trwa…

Rozsiewanie plotek, złośliwe komentarze, nękanie, pomówienia… to najczęstsze formy hejtu. O tym, jak radzić sobie z przemocą słowną radzą uczestniczki kampanii “Nie hejtuję – motywuję”! Zjawisko hejtu przez długi czas było marginalizowane. Ofiary wstydziły się o tym mówić, upatrując często…

Read More

Włoski rynek kosmetyczny – to trzeba wiedzieć

Konferencja w ramach branżowego programu promocji branży kosmetyki w ramach Projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 zorganizowana przez Polską Izbę Biznesową we Włoszech na…

Read More