Nasz profil i misja

Profil

Polska Izba Biznesowa we Włoszech ma siedzibę w Bolonii.

PIBW powstała w lipcu 2020 roku z inicjatywy grupy polskich profesjonistów i przedsiębiorców związanych zawodowo z Włochami, jako struktura, która skupi wokół siebie środowisko biznesowe, artystyczne i kulturalne.

Misja

Głównym celem PIBW jest zrzeszanie i konsolidacja aktywności ekonomicznej Polaków i Włochów poprzez wszelakie działania mające na celu stworzenie kontaktów i relacji biznesowych między swoimi członkami a firmami i inwestorami z całego świata.

Izba jest także miejscem, gdzie w naturalny sposób spotykają się społeczności i rodziny polskie przebywające we Włoszech. Poprzez swoje zaangażowanie Izba promuje działalność społeczną i kulturalną, pozwalającą na zadomowienie się w nowej, innej rzeczywistości.

Izba, jako jedno ze swoich działań statutowych ma promowanie Polski tak jako kraju, jak i marki.

Nasza Izba ma charakter ogólnokrajowy, jesteśmy w trakcie budowania oddziałów w poszczególnych regionach Włoch, a także w Polsce. Jesteśmy też w trakcie nawiązywania kontaktów i prowadzenia wspólnych projektów z Izbami na całym świecie, tak polskimi czy włoskimi, jak i reprezentującymi inne nacje.

Przynależność do PIBW oznacza możliwość korzystania tak z sieci, którą tworzymy, jak i z wieloletniego doświadczenia naszych członków i Zarządu w tworzeniu relacji biznesowych każdego kalibru.

Polska Izba Biznesowa we Włoszech jest organizacją non-profit.