Nasz profil i misja

Profil

Polska Izba Biznesowa we Włoszech z siedzibą w Bolonii powstała w lipcu 2020 roku z inicjatywy grupy polskich profesjonalistów i przedsiębiorców związanych z Italią, jako struktura, która skupi wokół siebie środowisko biznesowe, naukowe, artystyczne i kulturalne.

PIBW jest apolityczna i  niezależna  i ma na celu rozwijanie konstruktywnych kontaktów między jej członkami i innymi podmiotami w dziedzinie gospodarki, nauki i przedsiębiorczości. Izba oferuje Forum do komunikowania się partnerów działających na rynku  polskim i włoskim a także w szerszym kontekście na rynku europejskim i światowym, umożliwiając im współdziałania na preferencyjnych warunkach.

Izba gości osobistości ze świata biznesu, naukowców, profesjonalistów i przedsiębiorców, aby umożliwić wzajemną wymianę poglądów i doświadczeń, ponadto zapraszając ekspertów z wielu dziedzin i sektorów organizuje konferencje, webinary, debaty, szkolenia i spotkania.

Polska Izba Biznesowa we Włoszech pomaga przedsiębiorcom, chroni ich interesy, podejmuje mediacje, szuka korzystnych rozwiązań, a także promuje i nagradza (czytaj Premio Pecunia).

Misja

Głównym celem PIBW jest zrzeszanie i konsolidacja aktywności ekonomicznej Polaków i Włochów poprzez wszelakie działania mające na celu stworzenie kontaktów i relacji biznesowych między swoimi członkami a firmami i inwestorami z całego świata.

Izba, jako jedno ze swoich działań statutowych ma promowanie Polski tak jako kraju, jak i marki. Izba ma charakter ogólnokrajowy i międzynarodowy: jesteśmy w trakcie budowania oddziałów w poszczególnych regionach Włoch i w Polsce, ponadto nawiązujemy kontakty i prowadzimy wspólne projekty z Izbami i podmiotami gospodarczymi na całym świecie, tak polskimi czy włoskimi, jak i reprezentującymi inne nacje.

Przynależność do PIBW oznacza możliwość korzystania z sieci kontaktów, którą tworzymy, jak również z wieloletniego doświadczenia naszych członków w tworzeniu relacji biznesowych każdego kalibru.

Polska Izba Biznesowa we Włoszech jest organizacją non-profit.