Jakie są “Polki we włoskim świecie biznesu”? Przedstawicielki naszej Izby na konferencji w Ambasadzie RP w Rzymie

9 marca w Ambasadzie RP w Rzymie odbyła się konferencja poświęcona Polkom prowadzącym swoje firmy we Włoszech. Naszą Izbę reprezentowały prezes Ewa Trzcińska i wiceprezes Agnieszka B. Gorzkowska.

 Na spotkaniu przedstawiono wyniki raportu „Feminigracja Przedsiębiorcze Polski we Włoszech”, którego współautorką z ramienia Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP była Kamila Kowalska, a z ramienia Muzeum Emigracji w Gdyni Rafał Raczyński.

Ambasador Anna Maria Anders, otwierając spotkanie nie kryła dumy z Polek, które tak godnie reprezentują nasz kraj, wykazując się ogromną inicjatywą i przedsiębiorczością. Bartosz Skwarczyński, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Rzymie w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie „oddolnej dyplomacji polskiej” – bo tak nazwał kobiety działające na włoskim rynku – w budowaniu marki polskiej.

Moderatorka spotkania, Anna Wojtulewicz, ekspert ds. prawnych w Wydziale Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Rzymie podkreślała znaczenie niezależności finansowej, której brak może być jedną z form przemocy w rodzinie.

Konferencja, przygotowana przez Agnieszkę Mąka i Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Polonia 2.0 pozwoliłą zgromadzonym tam Polkom na zapoznanie się z raportem dostępnym pod linkiem: Femigracja Przedsiębiorcze Polki we Włoszech (polska1.pl)

Wyłaniający się z niego portret polskich kobiet we Włoszech pokazuje ich siłę, wykształcenie, wysokie kwalifikacje, ale i odwagę w pokonywaniu barier, w tym też tych biurokratycznych, których w Italii nie brakuje. Zakładanie własnej firmy – jak wynika z raportu – to przede wszystkim chęć bycia niezależną, chęć rozwoju. Czynniki ekonomiczne schodzą na dalszy plan. Na około 120 tys. emigracji polskiej we Włoszech, ponad 80 tys. stanowią kobiety. Różni je pochodzenie, wykształcenie, ale łączy przedsiębiorczość… a potrzeba samorealizacji, rozwoju i niezależności – to najczęściej wymieniana motywacja w sondażu. Warto podkreślić, że firmy te nie są tzw. firmami etnicznymi – swoje produkty czy usługi kierują do całej społeczności, a ponad 75% zatrudnia obywateli włoskich, oferując ogromną wartość na lokalnym rynku pracy.

Inspirującym przykładem dla zgromadzonych było spotkanie z Anną Zamelską, która w sposób bardzo motywujący pokazała swoją drogę do sukcesu.

Oczywiście, udział w ankiecie wzięła określona grupa, nie możemy zapominać, że te które nie osiągnęły sukcesu nie chcą się pokazywać!  

W trakcie konferencji poruszono także problemy prawne i podatkowe, bo to właśnie one u ponad 75% odpowiadających znalazły się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o bariery biznesowe. Anna Czerwińska, spółka FTA ADVISOR Srl przybliżyła wybrane problemy podatkowe oraz zobrazowała możliwe formy obecności firm polskich w Italii.

Bardzo interesujące było wystąpienie Vittorii Bagnari, prezes CISEF poświęcone znaczeniu strategii rozwoju firmy z uwzględnieniem procesów internacjonalizacji. Anna Stefoni, członek grupy Persoonal BraLadies mówiła o współpracy z polskimi firmami z sektora bielizny, podkreślając wysoką jakość i innowacyjność polskiego produktu.

Po przewie Carlo Bassi, firma GBSAPRI GROUP, przedstawił problematykę ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, a Pietro Laznafame, Agoghe’ Innovazione Sociale mówił o możliwościach pozyskiwania funduszy UE. Bardzo ciekawe było też spotkanie z Enrico Seminara, Forum Agenti, który mówił o roli jaką agenci handlowi we Włoszech spełniają w pozyskiwaniu klientów.

Po części konferencyjnej były prowadzone indywidualne rozmowy z ekspertami w ramach warsztatów tematycznych.

Uczestniczki konferencji podkreślały znaczenie tego typu spotkań, będących miejscem wymiany kontaktów, ale też miejscem zdobycia informacji

Zacząć biznes czy to w Polsce czy we Włoszech nie jest łatwo. Potrzeba dużo odwagi, determinacji, ogromu pracy, ale też … przykładu i pozytywnej energii, które tego typu konferencje dają. Moim zdaniem są one bardzo potrzebne i dlatego dziękuję w tym miejscu wszystkim organizatorom za zaproszenie – powiedziała Ewa Trzcińska, prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech CAPI, na co dzień wspierającej tak polskie jak i włoskie firmy w ich biznesowych działaniach.

Tego typu konferencje i zjazdy, w szerokim tego słowa znaczeniu, są niezwykle potrzebne na emigracji, ponieważ wzbogacają i ugruntowują profesjonalnie, integrują i wspierają przedsiębiorców we Włoszech, sprzyjają wymianie kontaktów, doświadczeń, inspirują do działania. Ogromne podziękowania składamy raz jeszcze Ambasadzie i Konsulatowi RP w Rzymie oraz Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej Polonia 2.0 za organizację eventu i życzylibyśmy sobie, aby takie wydarzenia odbywały się już teraz cyklicznie – dodała Agnieszka B. Gorzkowska, wiceprezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech CAPI.

Spotkanie pokazało, że tego typu konferencje są potrzebne. Polki we włoskim świecie biznesu zasługują na każde możliwe wsparcie.

O raporcie i przykładach konkretnych działań Polek piszą też Wysokie Obcasy w ostatnim numerze, artykuł pt. Polki we Włoszech. “Tu kobieta z własnym biznesem jest czymś niespotykanym”