Projekty

Na stronie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie ukazała się informacja o podjęciu współpracy pomiędzy naszymi Izbami, czytaj więcej:

Polski i włoski samorząd gospodarczy podpisują porozumienie o współpracy

POLSKA IZBA BIZNESOWA WE WŁOSZECH OBJĘŁA PATRONATEM PROJEKT FOTOGRAFICZNY “POLSKIE KOBIETY NA ŚWIECIE POLSKĄ DUMĄ”

Projekt fotograficzny – Polskie Kobiety na świecie Polską Dumą powstał we Włoszech w Bolonii. Ideatorką projektu jest Aneta Malinowska, artystka i fotograf w Bolonii https://www.facebook.com/aneta75

Projekt będzie obejmowal Polskie kobiety na świecie w wieku od 18 do 100 lat. Fotografki z innych miast i krajów, które chciałyby przystąpić do projektu proszone są o kontakt bezpośrednio do Anety Malinowskiej.

Projekt już ruszył i co 3 miesiące z zebranego materiału będziemy publikować wystawę online. Używamy Hashtag #polskakobietaswiat

NA CZYM POLEGA PROJEKT:

Projekt „Polskie Kobiety na świecie Polską Dumą” to po prostu kobieta Polka, która nigdy nie zapomniała swoich korzeni, i jest dumną Polką za granicą. Zdjęcia będą wykonywane na tle charakterystycznych zakatków miasta, w którym mieszka autorka fotografii. Przy czym polska kobieta powinna mieć jakiś charakterystyczny symbol Polski np. bukiet kwiatów biało czerwonych, ubiór biało czerwony, polską flagę, napis lub jakikolwiek polski szczegół rozpoznawczy. Liczymy także na waszą fantazję.

Zdjęcia mogą być nadesłane indywidualnie lub też przez małe 2-3 osobowe grupy. Zainteresowanie projektem kobiety w Bolonii piszcie do mnie😍 – Jednak zaznaczam, mogą przystąpić tylko te osoby, które upoważniają rozpowszechnianie własnego wizerunku, gdyż projekt zakończy się wystawą, a zdjęcia będą udostępniane wraz z postami.

Projekt został objęty patronatem Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech CAPI.

KTO DZIŚ NAS INSPIRUJE? OTWARTY KONKURS POLSKIEJ IZBY BIZNESOWEJ WE WŁOSZECH CAPI

Kto dziś nas inspiruje? To pytanie zadała nam wszystkimPolska Izba Biznesowa we Włoszech. W tym celu ogłosiła otwarty konkurs aby wyłonić osobę, która jest dla nas wszystkich INSPIRACJĄ. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o dziedzinę czy narodowość. Raz do roku, w rocznicę swojego powstania czyli 7 lipca Izba przyzna  swoje wyróżnienie. O tym komu ono przypadnie zdecyduje Kapituła konkursu, sugerując się zgłoszeniami nadesłanymi na adres mailowy Izby info@capiplit.eu.

Jak czytamy w regulaminie, nagroda PECUNIA została ustanowiona w 2021 roku przez Zarząd Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech (Camera d’Affari Polacca in Italia)  w celu uhonorowania wyjątkowego potencjału i talentu w dziedzinie biznesu, nauki, kultury lub sztuki na arenie międzynarodowej. Nagroda jest przyznawana osobowości, której osiągnięcia w życiu zawodowym i kulturalnym są cenną INSPIRACJĄ dla innych przedsiębiorców, naukowców, artystów i twórców.

Jesteśmy zaszczyceni, że nasza inicjatywa spotkała się z tak pozytywnym odbiorem i  Kapituła jest złożona z osób, które cenimy i szanujemy. Zdaję sobie sprawę, że corocznie przyznawanych jest dużo rozmaitych nagród i że nasza Izba jest młoda stażem, ale mamy nadzieję, że Pecunia przyznawana w sposób transparentny  przez niezależne jury, na bazie zgłoszeń jakie wpłyną do nas ale i na bazie zgłoszeń samej Kapituły na stałe wpisze się do wykazu nagród, które się liczą. Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatów bezpośrednio na nasz mail info@capiplit.eu do 15 czerwca 2021. Wszystkie nominacje przedstawimy w specjalnym komunikacie i przekażemy Kapitule do ostatecznego werdyktu, który poznamy do 25 czerwca 2021 – powiedziała Ewa Trzcińska, prezes PWIB-CAPI

Samą nagrodę, którą jest rzeźba przedstawiająca boginię dostatku PECUNIĘ zobaczymy w momencie przedstawiania listy nominowanych, na razie wiemy tyle, że jest to projekt specjalnie przygotowywany w nowatorskiej technice w jednym unikatowym egzemplarzu.

Pecunia zgodnie z mitologią rzymską to bogini bez znanej twarzy. Swojego znaczenia nabiera poprzez  działania człowieka wychodzące poza te związane z gromadzeniem bogactwa materialnego. Poprzez naszą nagrodę chcemy pokazać, że dobra materialne są potrzebne, ale liczą się dużo więcej inne wartości – uzupełniła  prezes CAPI.

 Agnieszka B. Gorzkowska, reprezentująca polonijny portal informacyjny Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com dodała: Ogromnie mi miło wziąć udział w tak wyjątkowym projekcie. Pecunia jest nagrodą nie tylko za wspaniałe osiągnięcia ale przede wszystkim za inspiracje dla nas wszystkich i za wartości dodane, które wnosi ze sobą biznes i twórczość w szerokim tego słowa znaczeniu.

Skład Kapituły:

Przewodnicząca: Kamila Niekraszewicz, dyrektor Comarch Italia

Sekretarz: Ewa Trzcińska, prezes Polska Izba Biznesowa we Włoszech Capi

Członkowie:

Andrea Camastra, Camastra Holdings, Ex chef Seanse

Wergiliusz Gołąbek, rektor WSIiZ

Agnieszka B. Gorzkowska, współzałożycielka i redaktor portalu polonijnego Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com

Romana Kłysz-Rakowska, Head of Trade Finance Business & Corporate Banking, Santander Bank Polska

Marco Lupo, prezes Leonardo Company Poland

Partycja Piekutowska, prezes Fundacji Virtuosa

Giovanni Schiuma, profesor Uniwersytet LUM Giuseppe Degennaro

Zwycięzca nagrody w konkursie Male Champions fundacji Sukces Pisany Szminką

REGULAMIN

NAGRODA PECUNIA

O nagrodzie

NAGRODA PECUNIA w Konkursie „Inspiracja” została ustanowiona w 2021 roku przez Zarząd POLSKIEJ IZBY BIZNESOWEJ WE WŁOSZECH CAPI w celu uhonorowania wyjątkowego potencjału i talentu w dziedzinie biznesu, nauki, kultury lub sztuki na arenie międzynarodowej. Nagroda jest przyznawana osobowości, której osiągnięcia w życiu zawodowym i kulturalnym są cenną INSPIRACJĄ dla innych przedsiębiorców, naukowców, artystów i twórców. Konkurs organizowany jest raz w roku.

Zgłoszenia do nominacji

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem kandydatury prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu „Inspiracja”, zwanym dalej Konkursem, jest Polska Izba Biznesowa we Włoszech CAPI z siedzibą w Bolonii (Włochy) – Bologna, Via dell Pratello 21
 2. Konkurs organizowany jest raz w roku.
 3. Nagroda Pecunia w Konkursie „Inspiracja” jest przyznawana żyjącym przedstawicielom biznesu, nauki, kultury lub sztuki działających na arenie międzynarodowej.

Uczestnictwo w Konkursie

 • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Kapituły Konkursu oraz członkowie lub pracownicy Sponsorów lub Partnerów Konkursu.
 • Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się ze wszystkimi zasadami oraz warunkami Konkursu zawartymi w Regulaminie i je akceptuje.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na Stronie Konkursowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora tych danych, w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i promocją Konkursu, w celu kontaktu z Uczestnikami oraz w celu publicznego ogłoszenia imienia i nazwiska laureatów i zwycięzców Konkursu za pośrednictwem Internetu, w mediach i newsletterach, a także w materiałach podsumowujących Konkurs i promujących jego przyszłe edycje.
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to związane z celami Konkursu, m.in. jury Konkursu i Partnerom oraz dostawcom usług informatycznych wspierających Organizatora.
 • Podanie wymaganych danych osobowych przy dokonywaniu zgłoszenia udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem na adres podany w Regulaminie.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża ponadto zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora i Partnerów, swojego wizerunku (w tym także sylwetki i głosu), utrwalonych na wszelkich materiałach fotograficznych oraz filmowych związanych z Konkursem – w celu informowania o przebiegu Konkursu, promocji Konkursu i jego przyszłych edycji, m.in. w Internecie oraz mediach, w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu.
 • Udział Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, których kandydatura została przesłana za pośrednictwem członków Kapituły, lub członków Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech lub bezpośrednio przez przedsiębiorstwa, instytucje i stowarzyszenia, a następnie zatwierdzona przez członków Kapituły.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:

pismo podmiotu zgłaszającego wraz z uzasadnieniem przedstawionej kandydatury/przedstawionych kandydatur, oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie w Konkursie, wypełnione i podpisane przez kandydata załączniki ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na rozpowszechnianie swojego wizerunku (w tym także sylwetki i głosu).

 1. Zgłoszenie, które nie spełnia wymogów formalnych, jest niekompletne lub zostało przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie będzie podlegało rozpatrzeniu.
 2. Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – przesłanie zgłoszenia kandydatury Uczestnika wraz z podaną wyżej dokumentacją na adres mailowy Organizatora info@capiplit.eu do dnia 15. 06. 2021 do godz. 23.59;

Etap II – wyłonienie i zatwierdzenie kandydatur przez Kapitułę. O przyjęciu kandydatury zawiadamia Sekretarz Kapituły.

Etap III – finał Konkursu, podczas którego Kapituła publicznie ogłasza laureata/tkę Konkursu „Inspiracja” i przyznaje NAGRODĘ PECUNIA.

 1. Nagroda Pecunia zostaje wręczona w terminie i miejscu ustalonym przez Kapitułę z ogłoszonym wyprzedzeniem przez Organizatorów Konkursu.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody w Konkursie, nie można zbywać, ani w inny sposób przenosić na inne osoby.

Kapituła

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Kapituła Konkursu. Kapituła zostanie wybrana i powołana przez Organizatora. Konkurs ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny, w związku z czym w skład Kapituły wchodzą reprezentanci różnych narodowości i środowisk.

Kapituła wybiera wedle wewnętrznych kryteriów laureata/tkę, który/a reprezentuje najbardziej cenne i ciekawe INSPIRACJE W  DZIEDZINIE BIZNESU, NAUKI, KULTURY LUB SZTUKI na arenie międzynarodowej. Kapituła kieruje się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. Kryteria i zwycięzca są wybierani według wyłącznego uznania Kapituły, i decyzja ostateczna jest nieodwołalna.

Kapituła podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Członków Kapituły obowiązuje zasada poufności.

Zmian Regulaminu Konkursu dokonuje Organizator.

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY I SPOSOBY WEJŚCIA WŁOSKICH FIRM NA POLSKI RYNEK – PREZENTACJA PREZES CAPI NA KONFERENCJI COMARCH

25 listopada 2020 rozpoczęły się konferencje i debaty online w ramach Comarch Digital Innovation Days.

Pierwszą prezentację przeprowadziła Kamila Niekraszewicz, Country Manager Italy Comarch na temat transformacji cyfrowej objaśniając jak przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniu zrównoważonego rozwoju.

Następnym prelegentem była Ewa Trzcińska, prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech – Camera d’Affari Polacca in Italia – która przedstawiła możliwości współpracy i sposoby wejścia włoskich firm na polski rynek, a także rolę pośrednictwa Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech CAPI.

POLSKA IZBA BIZNESOWA WE WŁOSZECH – CAMERA D’AFFARI POLACCA IN ITALIA NA V FORUM GOSPODARCZYM POLONII ŚWIATA 2020

Polska Izba Biznesowa z Włoch – Camera d’Affari Polacca in Italia zaprasza do udziału w V Forum Gospodarczego Polonii Świata 2020 on-line. Tematem tegorocznego Forum będą problemy związane z aktualną sytuacją ekonomiczno- społeczną na świecie.

Spotykamy się już 9 października od godz. 13:00 czasu polskiego.

W pierwszym dniu będzie można śledzić dyskusje panelowe, w których zabiorą głos nasi goście, 40-tu panelistów z 15 krajów Świata (w tym Polska Izba Biznesowa z Włoch – Camera d’Affari Polacca in Italia) – eksperci, ekonomiści, politycy, samorządowcy i przedsiębiorcy. 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „BUSINESS FOCUS POLONIA” – 6 PAŹDZIERNIKA ON LINE

Międzynarodowa konferencja „Business Focus Polonia” odbędzie się na tegorocznych targach Fiera del Levante w Bari.

Organizatorami konferencji są Camera d’Affari Polacca in Italia (Polska Izba Biznesowa we Włoszech), Polsko-Włoska Izba Gospodarcza, Warszawska Izba Gospodarcza, Regione Puglia, przy współpracy z Unią Przedsiębiorców Polskich.

Desk Polonia znajduje sie w Padiglione Internazionalizzazione (Pad. 110) na targach Fiera del Levante. Desk będzie czynny od poniedziałku 5 paźdz. do środy 7 paźdz. od 10.00 do 18.

Połączenie na żywo będzie możliwe poprzez platformę ZOOM – 6 października 2020 w godzinach 10.00-13.00.

Połączenie na stronie LINK

POLISH DESK NA TARGACH FIERA DEL LEVANTE W BARI

W dniach 5-7 października Polska po raz pierwszy zaprezentuje się na targach w Bari. Polish Desk organizuje Polska Izba Biznesowa we Włoszech wspólnie z Polsko-Włoską Izbą Gospodarczą i Warszawską Izbą Gospodarczą w odpowiedzi na zaproszenie Cosimo Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia.

 Prezentacja Polski jako atrakcyjnego partnera w biznesie i innych sektorach odbędzie się z aktywnym udziałem przedstawiciela  Ambasady RP w Rzymie, przedstawicieli firm polskich, aktywnych na rynku włoskim i firm włoskich od lat działających w Polsce.  Polska Organizacja Turystyczna będzie miała okazję pokazać atrakcyjność naszego kraju nie tylko z punktu widzenia biznesowego, ale także turystycznego. Publikacje o Polsce będą dostępne dla zwiedzających na stoisku narodowym i podczas konferencji poświęconej Polsce. Specjalny katalog, poświęcony polskiej gospodarce, zakładaniu firm czy ułatwieniom dla inwestorów przygotowywany przez obie Izby będzie dostępny tak w czasie targów na stoisku polskim jak i w czasie konferencji.