Prognozy zatrudnienia we Włoszech 2022-2026

Z raportu Unioncamere Anpal dotyczącego prognozy zatrudnienia we Włoszech w perspektywie średnioterminowej (2022-2026) wynika, że program Next Generation Eu Italia dał wyraźny impuls do dalszego rozwoju digitalnego makrotrendu i zielonej gospodarki. Kompetencje związane z ekologią i oszczędnością energetyczną będą coraz bardziej wymagane w różnych sektorach i profilach zawodowych.

Niektóre „green jobs” stają się coraz bardziej strategiczne, np. informatyk technologii ochrony środowiska, prawnik ds. ochrony środowiska, menedżer ds. mobilności, menedżer ds. energii, ecodesigner, ekspert ds. marketingu środowiskowego, itp.

Szacuje się, że zapotrzebowanie jest coraz bardziej ukierunkowane na pracowników technicznych i specjalistów, co powoduje wzrost zatrudnienia absolwentów studiów wyższych oraz absolwentów szkół średnich.

W nadchodzących latach będzie jednak coraz trudniej znaleźć takich pracowników, ponieważ już dziś we Włoszech rejestruje się niedobór absolwentów kierunków ścisłych (m.in inżynieria i matematyka), medycznych oraz ekonomicznych. Ponadto dane wskazują że krajowa oferta szkoleniowa jest w stanie zaspokoić jedynie około 60% potencjalnego popytu, przy czym najbardziej krytyczna sytuacja dotyczy kierunków związanych z mechaniką, logistyką i budownictwem.

Poniżej 10 najbardziej poszukiwanych profilów zawodowych we Włoszech na chwilę obecną:

– elektrotechnik

– inżynier elektrotechnik

– instalator, konserwator sprzętu

– mechanik maszyn i urządzeń

– spawacz i lutowacz

– agent nieruchomości

– technik programista

– spawacz elektryczny

– mechanik samochodowy

– agent ubezpieczeniowy