Polska Izba Biznesowa we Włoszech i Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy

Z największą przyjemnością informujemy, że w dniu 26 listopada 2021 Polska Izba Biznesowa we Włoszech CAPI podpisała list intencyjny o współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Podpisanie nastąpiło w siedzibie IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

Ze strony IPH w Krakowie list intencyjny podpisali Sebastian Chwedeczko, prezydent Izby  i Jadwiga Wiśniowska, wiceprezes Izby i członek Loży Biznesu Kobiet; natomiast w imieniu Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech pod listem podpis swój złożyła Ewa Trzcińska, prezes CAPI i Agnieszka B. Gorzkowska, wiceprezes CAPI

– Jednym ze stałych zadań Izby są działania związane z promocją firm członkowskich na rynkach międzynarodowych zgodnie z ich celami strategicznymi, wsparciem przy internacjonalizacji ich produktów we współpracy ze stosownymi agendami rządowymi i zaprzyjaźnionymi izbami za granicą. Jestem przekonany, że wspólne przedsięwzięcia z Polską Izbą Biznesową we Włoszech przyniosą wymierny efekt synergii i zwielokrotnią możliwości i szanse dla przedsiębiorców – powiedział Sebastian Chwedeczko, Prezydent IPH.

Jeszcze przed podpisaniem listu intencyjnego w pięknej siedzibie IPH w Krakowie nasze Izby zaczęły ze sobą współpracować, w tym z Lożą Biznesu Kobiet IPH.  Mamy wiele wspólnych idei, możliwości współpracy, z czego skorzystają członkowie obu organizacji, ale i inne firmy dla których ważny jest rynek włoski czy polski. Plany są naprawdę bardzo ambitne, jestem pewna, że nasza współpraca przyniesie konkretne efekty – dodała Ewa Trzcińska, Prezes PIBW CAPI

– Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie to bardzo ważny i strategiczny partner dla rozwoju naszych działań biznesowych w wielu sektorach. Mamy nadzieję, że nasza współpraca już wkrótce przyniesie wiele korzyści i dodatkowo zacieśni polsko-włoskie stosunki gospodarcze.  Ponadto, bardzo cenimy sobie nawiązanie bliższych kontaktów z przedstawicielkami Loży Biznesu Kobiet IPH, co z pewnością ułatwi rozwój przedsiębiorczości kobiet, wymianę doświadczeń, kreowanie i wykorzystanie nowych szans  i okazji dostępnych na rynkach międzynarodowych – powiedziała Agnieszka B. Gorzkowska, Wiceprezes CAPI

Od lewej: Jadwiga Wiśniowska – Wiceprezes IPH i członek Loży Biznesu Kobiet, Agnieszka B. Gorzkowska – Wiceprezes CAPI, Rafał Kulczycki – Dyrektor IPH, Ewa Trzcińska – Prezes CAPI, Sebastian Chwedeczko – Prezydent IPH