Kto dziś nas inspiruje? Otwarty konkurs Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech CAPI

Kto dziś nas inspiruje? To pytanie zadała nam wszystkimPolska Izba Biznesowa we Włoszech. W tym celu ogłosiła otwarty konkurs aby wyłonić osobę, która jest dla nas wszystkich INSPIRACJĄ. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o dziedzinę czy narodowość. Raz do roku, w rocznicę swojego powstania czyli 7 lipca Izba przyzna  swoje wyróżnienie. O tym komu ono przypadnie zdecyduje Kapituła konkursu, sugerując się zgłoszeniami nadesłanymi na adres mailowy Izby info@capiplit.eu.

Jak czytamy w regulaminie, nagroda PECUNIA została ustanowiona w 2021 roku przez Zarząd Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech (Camera d’Affari Polacca in Italia)  w celu uhonorowania wyjątkowego potencjału i talentu w dziedzinie biznesu, nauki, kultury lub sztuki na arenie międzynarodowej. Nagroda jest przyznawana osobowości, której osiągnięcia w życiu zawodowym i kulturalnym są cenną INSPIRACJĄ dla innych przedsiębiorców, naukowców, artystów i twórców.

Jesteśmy zaszczyceni, że nasza inicjatywa spotkała się z tak pozytywnym odbiorem i  Kapituła jest złożona z osób, które cenimy i szanujemy. Zdaję sobie sprawę, że corocznie przyznawanych jest dużo rozmaitych nagród i że nasza Izba jest młoda stażem, ale mamy nadzieję, że Pecunia przyznawana w sposób transparentny  przez niezależne jury, na bazie zgłoszeń jakie wpłyną do nas ale i na bazie zgłoszeń samej Kapituły na stałe wpisze się do wykazu nagród, które się liczą. Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatów bezpośrednio na nasz mail info@capiplit.eu do 15 czerwca 2021. Wszystkie nominacje przedstawimy w specjalnym komunikacie i przekażemy Kapitule do ostatecznego werdyktu, który poznamy do 25 czerwca 2021 – powiedziała Ewa Trzcińska, prezes PWIB-CAPI

Samą nagrodę, którą jest rzeźba przedstawiająca boginię dostatku PECUNIĘ zobaczymy w momencie przedstawiania listy nominowanych, na razie wiemy tyle, że jest to projekt specjalnie przygotowywany w nowatorskiej technice w jednym unikatowym egzemplarzu.

Pecunia zgodnie z mitologią rzymską to bogini bez znanej twarzy. Swojego znaczenia nabiera poprzez  działania człowieka wychodzące poza te związane z gromadzeniem bogactwa materialnego. Poprzez naszą nagrodę chcemy pokazać, że dobra materialne są potrzebne, ale liczą się dużo więcej inne wartości – uzupełniła  prezes CAPI.

 Agnieszka B. Gorzkowska, reprezentująca polonijny portal informacyjny Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com dodała: Ogromnie mi miło wziąć udział w tak wyjątkowym projekcie. Pecunia jest nagrodą nie tylko za wspaniałe osiągnięcia ale przede wszystkim za inspiracje dla nas wszystkich i za wartości dodane, które wnosi ze sobą biznes i twórczość w szerokim tego słowa znaczeniu.

Skład Kapituły:

Przewodnicząca: Kamila Niekraszewicz, Country Manager – Dyrektor zarządzający Comarch Italia

Sekretarz: Ewa Trzcińska, prezes Polska Izba Biznesowa we Włoszech PIBW-CAPI

Członkowie:

Andrea Camastra, Camastra Holdings, Ex chef Seanse

Wergiliusz Gołąbek, rektor WSIiZ

Agnieszka B. Gorzkowska, współzałożycielka i redaktor portalu polonijnego Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com

Romana Kłysz-Rakowska, Head of Trade Finance Business & Corporate Banking, Santander Bank Polska

Marco Lupo, prezes Leonardo Company Poland

Partycja Piekutowska, prezes Fundacji Virtuosa

Giovanni Schiuma, profesor Uniwersytet LUM Giuseppe Degennaro

Zwycięzcy w konkursie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką Bizneswoman Roku, w kategorii Male Champion of Change

REGULAMIN

NAGRODA PECUNIA

O nagrodzie

NAGRODA PECUNIA w Konkursie „Inspiracja” została ustanowiona w 2021 roku przez Zarząd POLSKIEJ IZBY BIZNESOWEJ WE WŁOSZECH PIBW-CAPI w celu uhonorowania wyjątkowego potencjału i talentu w dziedzinie biznesu, nauki, kultury lub sztuki na arenie międzynarodowej. Nagroda jest przyznawana osobowości, której osiągnięcia w życiu zawodowym i kulturalnym są cenną INSPIRACJĄ dla innych przedsiębiorców, naukowców, artystów i twórców. Konkurs organizowany jest raz w roku.

Zgłoszenia do nominacji

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem kandydatury prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu „Inspiracja”, zwanym dalej Konkursem, jest Polska Izba Biznesowa we Włoszech PIBW – CAPI z siedzibą w Bolonii (Włochy) – Bologna, Via dell Pratello 21
 2. Konkurs organizowany jest raz w roku.
 3. Nagroda Pecunia w Konkursie „Inspiracja” jest przyznawana żyjącym przedstawicielom biznesu, nauki, kultury lub sztuki działających na arenie międzynarodowej.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Kapituły Konkursu oraz członkowie lub pracownicy Sponsorów lub Partnerów Konkursu.
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się ze wszystkimi zasadami oraz warunkami Konkursu zawartymi w Regulaminie i je akceptuje.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na Stronie Konkursowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora tych danych, w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i promocją Konkursu, w celu kontaktu z Uczestnikami oraz w celu publicznego ogłoszenia imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem Internetu, w mediach i newsletterach, a także w materiałach podsumowujących Konkurs i promujących jego przyszłe edycje.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to związane z celami Konkursu, m.in. jury Konkursu i Partnerom oraz dostawcom usług informatycznych wspierających Organizatora.
 6. Podanie wymaganych danych osobowych przy dokonywaniu zgłoszenia udziału w Konkursie jest dobrowolne.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem na adres podany w Regulaminie.
 8. Zwycięzca wyraża ponadto zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora i Partnerów, swojego wizerunku, utrwalonych na wszelkich materiałach fotograficznych oraz filmowych związanych z Konkursem – w celu informowania o przebiegu Konkursu, promocji Konkursu i jego przyszłych edycji, m.in. w Internecie oraz mediach, w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu.
 9. Udział Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, których kandydatura została przesłana za pośrednictwem członków Kapituły, lub członków Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech lub bezpośrednio przez przedsiębiorstwa, instytucje i stowarzyszenia, a następnie zatwierdzona przez członków Kapituły.
 10. Zgłoszenie powinno zawierać:

formularz podmiotu zgłaszającego wraz z uzasadnieniem przedstawionej kandydatury/przedstawionych kandydatur, wypełnione i podpisane przez zgłaszającego załącznik ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zgłoszenie, które nie spełnia wymogów formalnych, jest niekompletne lub zostało przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie będzie podlegało rozpatrzeniu.
 2. Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – przesłanie zgłoszenia kandydatury Uczestnika wraz z podaną wyżej dokumentacją na adres mailowy Organizatora info@capiplit.eu do dnia 15. 06. 2021 do godz. 23.59;

Etap II – wyłonienie i zatwierdzenie kandydatur przez Kapitułę. O przyjęciu kandydatury zawiadamia Sekretarz Kapituły.

Etap III – finał Konkursu, podczas którego Kapituła publicznie ogłasza laureata/tkę Konkursu „Inspiracja” i przyznaje NAGRODĘ PECUNIA.

 1. Nagroda Pecunia zostaje wręczona w terminie i miejscu ustalonym przez Kapitułę z ogłoszonym wyprzedzeniem przez Organizatorów Konkursu.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do nagrody w Konkursie, nie można zbywać, ani w inny sposób przenosić na inne osoby.

Kapituła

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Kapituła Konkursu. Kapituła zostanie wybrana i powołana przez Organizatora. Konkurs ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny, w związku z czym w skład Kapituły wchodzą reprezentanci różnych narodowości i środowisk.

Kapituła wybiera wedle wewnętrznych kryteriów laureata/tkę, który/a reprezentuje najbardziej cenne i ciekawe INSPIRACJE W  DZIEDZINIE BIZNESU, NAUKI, KULTURY LUB SZTUKI na arenie międzynarodowej. Kapituła kieruje się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. Kryteria i zwycięzca są wybierani według wyłącznego uznania Kapituły, i decyzja ostateczna jest nieodwołalna.

Kapituła podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Członków Kapituły obowiązuje zasada poufności.

Zmian Regulaminu Konkursu dokonuje Organizator.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy