Ekspert podpowiada: obowiązek fakturowania elektronicznego we Włoszech

Od 1 lipca 2022 r. we Włoszech rozszerzono obowiązek elektronicznego fakturowania również dla:

1) osób objętych systemem ryczałtowym

2) osób objętych tzw. systemem “korzyści” lub tzw. podatnikom “minimalnym” (o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 dekretu z mocą ustawy 98/2011, przekształconego, ze zmianami, ustawą 111/2011)

3) Amatorskich stowarzyszeń sportowych i stowarzyszeń zrzeszonych (z możliwością na mocy art. 1 i 2, L. 398/1991),

które osiągnęły przychody lub otrzymały wynagrodzenie, w skali rocznej, przekraczające 25 000 euro.

Natomiast ci, którzy nie osiągną wspomnianego progu 25 tys. euro, będą zobowiązani do wystawiania faktur elektronicznych dopiero od 1 stycznia 2024 r.

Ważne jest zatem, aby podatnicy znajdujący się w ww. sytuacji ocenili – bezzwłocznie, a w każdym razie w ciągu kilku dni – czy obowiązek elektronicznego fakturowania zostanie u nich uruchomiony.

Pasywne fakturowanie elektroniczne

Rozszerzenie elektronicznego fakturowania na podatników ryczałtowych/minimalnych nie zobowiązuje jednak do uwzględnienia tylko tych podatników, ale wszystkich podatników, którzy otrzymują faktury od podatników ryczałtowych/minimalnych.

Dla klientów podatników ryczałtowych/minimalnych od 1 lipca rozpoczyna się okres, w którym należy zachować większą ostrożność przy otrzymywaniu faktury, gdyż nie można wiedzieć, czy osoba (ryczałtowa lub minimalna) wystawiająca fakturę

1) może nadal wystawiać faktury w formie papierowej (bo ma przychód lub wynagrodzenie mniejsze niż 25.000,00 euro) lub

2) jest zobowiązany do wystawienia faktury elektronicznej (bo ma przychód lub wynagrodzenie powyżej 25.000,00 euro)

W drugim przypadku dokument papierowy nie ma już żadnej ważności (faktura papierowa NIE JEST nawet uznawana za wystawioną), a zatem ten, kto otrzyma fakturę papierową NIE MOŻE jej odliczyć.

Aby uniknąć nieporozumień lub kar, proponuję – od 1 lipca 2022 r. i w odniesieniu do wszystkich faktur otrzymywanych przez podatników ryczałtowych lub minimalnych – jedną z następujących alternatyw

1) Zlecić dostawcy (podatnikowi opodatkowanemu ryczałtem lub stawką minimalną) umieszczenie na wszystkich fakturach papierowych adnotacji, że dostawca NIE jest zobowiązany do wystawienia faktury elektronicznej;

2) Zlecić dostawcy (ryczałtowemu lub minimalnemu) wystawienie autocertyfikatu stwierdzającego, że NIE jest on zobowiązany do wystawienia faktury elektronicznej. W tym przypadku wystarczy jedna autocertyfikacja dla każdego dostawcy ryczałtu/minimum.

Dott. Fulvio Portinari

Fulvio Portinari

Biegły rewident Członek Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów i Ekspertów Rachunkowości w Pawii od 22/01/1988.

Wykonuje swój zawód od 1986 roku, właściciel i wspólnik Studio Associato Portinari Forti. Studio Associato Portinari Forti składa się z 2 właścicieli, 12 pracowników i zewnętrznych specjalistów.

Ścisła współpraca z kilkoma kancelariami prawnymi, kilkoma kancelariami notarialnymi oraz z firmą usługową zajmującą się przetargami i dofinansowaniem.

Współpracuje z Polską Izbą Biznesową we Włoszech jako ekspert i prelegent na konferencjach.