Wyjątkowy wieczór w Ambasadzie w Rzymie: muzyka i moda na rzecz solidarności z kobietami z Ukrainy

W Dniu Kobiet 8 marca br. w Ambasadzie RP w Rzymie odbył się koncert charytatywny grupy polsko-włoskiej „Project Music Mix” i pokaz kreacji stylistki Żanny Moryson wspierający ukraińskie kobiety i ich rodziny 🇺🇦 z przekazem przesłania pokoju na świecie.

Spotkanie w Ambasadzie było również okazją dla przekazania wsparcia finansowego dla specjalnie utworzonego Funduszu stypendialnego dla uczniów z Ukrainy w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół w Lubaczowie na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie uczy się ukraińska młodzież, obecnie odseparowana od swoich rodzin przez brutalną rzaczywistość. Pieniądze będą przeznaczone na zakup niezbędnych rzeczy: ubrania, koszty utrzymania, wyżywienia, środki higieny osobistej, kieszonkowe, materiały szkolne, leki.

Na zaproszenie Pani Ambasador RP Anny Marii Anders w salonach Ambasady gościły także wyróżnione w 2021 roku Ambasadorki Polskiej Kultury we Włoszech wraz z koordynatorką projektu Dagmarą Sobolewską ze Stowarzyszenia polsko-włoskiego Apolonia w Termoli i odpowiedzialną za oprawę graficzną Barbarę Katarzynę Fiszer.

Ambasadorki Polskiej Kultury we Włoszech zostały wybrane w ramach “Międzynarodowego projektu jedności, Polacy- obywatele świata” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w celu promocji znaczenia i roli Polaków,  którzy propagują pozytywny wizerunek Polski i odgrywają istotną rolę w budowaniu wielokulturowości krajów, oraz rozwoju ich gospodarek. Naturalną misją AMBASADOREK POLSKIEJ KULTURY jest pogłębianie więzi z Polską poprzez wspieranie wielorakich działalności, ożywiając zainteresowanie językiem polskim i kulturą w środowiskach lokalnych we Włoszech. Projekt został podzielony na 4 obszary tematyczne — nauka, kultura i sztuka, biznes i działalność społeczna.

AMBASADORKI POLSKIEJ KULTURY we Włoszech (podane alfabetycznie według nazwiska): Ewa Anna Augustynowicz, Monika Bułaj, Anna Maria Chruścielska, Patrizia Daidone, Maria Fryc – Stasiowska, Agnieszka Barbara Gorzkowska, Agnieszka Mąka, Iwona Popczak, Iwona Stróżyk, Dominika Zamara.

Zespół odpowiedzialny za projekt we Włoszech w składzie:

  • Dagmara Sobolewska – główna koordynatorka projektu
  • Anna Szwarc Zając – redaktorka językowa
  • Barbara Katarzyna Fiszer – oprawa graficzna

Polska Izba Biznesowa we WłoszechCAPI objęła patronat nad tym wyjątkowym projektem i ma zaszczyt poinformować że wśród 10 Polek, które zostały wyróżnienie jako Ambasadorki Polskiej Kultury we Włoszech znajduje się także wiceprezes CAPI Agnieszka Barbara Gorzkowska.