XXX Forum Ekonomiczne – największa konferencja gospodarcza Europy Środkowo-Wschodniej – Karpacz – 7-9 września

Forum Ekonomiczne – największa konferencja gospodarcza Europy Środkowo-Wschodniej – zmienia lokalizację. Jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne odbędzie się w Karpaczu w dniach 7 – 9 września 2021. Leżąc w samym centrum Europy gościnna ziemia Dolnego Śląska otworzy się dla kilku tysięcy uczestników konferencji ofiarując dobrą lokalizację dojazdową, piękne górskie widoki, lecznicze powietrze i ujęcia wód mineralnych.

Program merytoryczny Forum Ekonomicznego, będzie w tym roku realizowany pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Pandemia koronawirusa spowodowała rosnąca rywalizację pomiędzy państwami europejskimi oraz spowolniła procesy integracyjne wewnątrz Unii. Jednocześnie z tym bardziej widoczne stały się instytucjonalne i personalne słabości projektu europejskiego. Dyskusja o nowym wymiarze europejskiego przywództwa, koniecznego do budowania gospodarczo konkurencyjnej i moralnie odpowiedzialnej Unii Europejskiej, ma dotyczyć możliwych dróg wyjścia z tego kryzysu.

Między 7 a 9 września do Karpacza przyjedzie ponad 4 tys. zaproszonych gości z Polski, a także innych krajów europejskich, Azji i Ameryki Północnej. W sesjach plenarnych oraz ponad 200 panelach dyskusyjnych wezmą udział głowy państw i członkowie rządów, liderzy biznesu, wiodący dziennikarze, przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych. Dyskusje merytoryczne będą odbywać się w ramach kilkunastu ścieżek tematycznych, wśród których będą takie ścieżki jak „Biznes i Zarządzanie”, „Makroekonomia”, „Polityka Międzynarodowa”, „Forum Bezpieczeństwa”, „Społeczeństwo”, „Forum Ochrony Zdrowia” oraz inne. Obradom Forum będzie towarzyszył obszerny program kulturalny.

Ale jest jeszcze jeden ważny element spotkań „Davos Wschodu”, jak kiedyś określił Forum Ekonomiczne francuski dziennik „Le Monde”. Będąc spotkaniem elitarnym konferencja ta, tak samo jak w poprzednich latach, pozwoli na rozmowy w kuluarach z ludźmi podejmującymi najważniejsze decyzje gospodarcze i polityczne w tej części Europy.

Głównym partnerem XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Województwo Dolnośląskie. Centralnym miejscem spotkania będzie Hotel Gołębiewski w Karpaczu. Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia: www.forum-ekonomiczne.pl