Tag: rynek kosmetyczny

Włoski rynek kosmetyczny – to trzeba wiedzieć

Konferencja w ramach branżowego programu promocji branży kosmetyki w ramach Projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 zorganizowana przez Polską Izbę Biznesową we Włoszech na…

Read More