Ruszyły przygotowania do III edycji konkursu Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej, któremu nasza Izba patronuje od samego początku

Konkurs Osobowość Polonijna roku im. Edyty Felsztyńskiej staje się wydarzeniem, na które czeka Polonia na całym świecie. Pierwsza edycja odbyła się całkowicie online, druga zakończyła się wspaniała Galą w Domu Polskim w Rzymie – pisaliśmy o tym II edycja konkursu Osobowość Polonijna – statuetki i wyróżnienia rozdane – Polska Izba Biznesowa we Włoszech (capiplit.eu)

Edycja 2023 roku właśnie się zaczyna, organizatorzy konkursu Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne, którego reprezentantkami są Bożena Krasoń oraz Urszula Golda podali już regulamin na ten rok. Możemy zastanawiać się nad kandydatami, których zgłoszenia będą przyjmowane od 1 marca do 15 kwietnia. Konkurs obejmuje swym zasięgiem Polaków z całego świata, działających na rzecz Polonii i Polski. Celem Konkursu – jak napisano w regulaminie – jest uhonorowanie wyróżniających się Polaków działających na rzecz Polonii i Polski oraz osób tworzących i wspierających działania na rzecz Polonii, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozpowszechniania dobrego imienia Polonii i Polaków w świecie. Kapituła konkursu, bazując się na otrzymanym w zgłoszeniu opisie,  przyzna zwycięzcom tytuł  „Osobowość Polonijna” im. Edyty Felsztyńskiej wraz z pamiątkową statuetkę.

Skład Kapituły Konkursu powołanej przez Organizatorów:

– Magdalena Pinkwart – dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza,
– Urszula Stefańska Andreini – przewodnicząca Związku Polaków we Włoszech,
– Aleksandra Seghi – współredaktor portalu Polacy we Włoszech,
– Dr Adrianna Tomczak – doktor nauk społecznych, specjalistka do spraw social media,
– Ewa Trzcińska – dziennikarka, prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech CAPI,
– Wojciech Ziemniak – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Emigracji w Senacie RP.
– Jacek Harasimowicz – radca prawny Kancelaria Prawa Polonii,      
– Halina Bieda – członek Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności za Granicą, członek Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

W Konkursie oprócz statuetek przewidywane są także wyróżnienia. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie zwycięzcom Konkursu statuetek, a wyróżnionym – dyplomów, odbywa się podczas dorocznej uroczystej gali. W tym roku odbędzie się ona we wrześniu w Liverpoolu, a jej gospodarzem będzie organizacja polonijna Polskie Merseyside.

Więcej informacji o samym konkursie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej (osobowoscpolonijnaroku.com)

Tu znajdziemy regulamin i ankietę zgłoszeniową

Regulamin i ankieta zgłoszeniowa na 2023 r. | Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej (osobowoscpolonijnaroku.com)

Polska Izba Biznesowa we Włoszech CAPI od samego początku jest patronem wydarzenia, a Ewa Trzcińska członkiem Kapituły. Zapraszamy do głosowania na Waszych kandydatów. My ze swojej strony będziemy informować o poszczególnych etapach konkursu.