Projekt badawczy “Przedsiębiorcze Polki we Włoszech”

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Rzymie uprzejmie informuje, iż rozpoczął w tych dniach, we współpracy z Muzeum Emigracji w Gdyni, realizację projektu badawczego, którego celem jest poznanie środowiska przedsiębiorczych Polek we Włoszech.

Statystyki od lat wskazują na znaczną feminizację „polskiej” przedsiębiorczości na Półwyspie Apenińskim – kobiety są właścicielkami połowy spośród ok. 4 tysięcy firm zarejestrowanych we Włoszech, które są prowadzone przez emigrantów urodzonych w Polsce.

Projekt badawczy chce sportretować przedsiębiorcze Polki: pokazać kim są, co wpłynęło na rozpoczęcie prowadzenia przez nich aktywności biznesowej, jakie są ich doświadczenia jako kobiet biznesu we Włoszech oraz na jakie największe trudności i bariery napotykają.

W badaniach ankietowych mogą uczestniczyć kobiety urodzone w Polsce, które prowadzą działalność gospodarczą we Włoszech. Link do ankiety: https://femigracjaitalia.webankieta.pl/ 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu: https://polska1.pl/femigracja-przedsiebiorcze-polki-we-wloszech/

Termin zakończenia badania upływa 22 maja br.