Piąte posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej we Włoszech

W  sobotę 28 stycznia 2023 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Ambasady RP w Rzymie odbyło się spotkanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej, która jest platformą porozumiewania się Ambasadora RP w Rzymie ze środowiskami polonijnymi we Włoszech w istotnych kwestiach. Jej spotkania poświęcone są każdorazowo uzgodnionej problematyce, wynikającej z potrzeb środowisk polonijnych. Polonijna Rada Konsultacyjna nie jest ciałem o stałym składzie: zależy on każdorazowo od omawianej tematyki. Tym razem spotkanie przyjęło formułę Okrągłego Stołu Stowarzyszeń Polonijnych we Włoszech. W spotkaniu wzięła udział Ewa Trzcińska, prezes PIBW CAPI

Zaproszeni do Ambasady przedstawiciele Polonii mówili o swoich osiągnięciach i sukcesach, jak i problemach i punktach krytycznych działalności. Część spotkania była poświęcona wymaganiom formalnym prowadzenia działalności stowarzyszeniowej we Włoszech, w tym możliwym ścieżkom wnioskowania o dofinansowanie.

Program Okrągłego Stołu Stowarzyszeń Polonijnych we Włoszech

Rzym, 28.01.2023

Moderują: Konsul Agata Ibek-Wojtasik, Kamila Kowalska, Ambasada RP w Rzymie

9.45 przybycie uczestników

10.00-10.30 powitania, przedstawienie uczestników i część oficjalna

 Ambasador Anna Maria Anders Ambasador – oczekiwania wobec Polonii i współpraca Ambasady RP z Polonią

 Konsul Anna Golec-Mastroianni – oczekiwania wobec Polonii i współpraca KG Mediolan z Polonią

 Jacek Żur, I radca DWPPG MSZ – rola MSZ w kontaktach z Polonią

 Dyrektor Jan Badowski KPRM tbc – rola KPRM w kontaktach z Polonią

10.30-11.00 próba kategoryzacji form działalności polonijnej i wymogi formalne dotyczące działalności

stowarzyszeniowej

11.00-12.00 możliwości finansowania działalności polonijnej i składanie wniosków o dofinansowania (za pośrednictwem konsulatów, KPRM, fundusze europejskie)

12.00-13.00 lunch bufetowy

13.00-13.20 pozyskiwanie nowych sympatyków, otwarcie na młodzież, kolejne pokolenia Polonii

13.20-13.40 współpraca z włoskim środowiskiem lokalnym, lokale na działalność stowarzyszeniową

13.40 -14.10 oferta stowarzyszeń polonijnych: kultura, szkoła czy pomoc?

14.10-14.40 współpraca czy konkurencja? Jak koordynować działalność polonijną? Razem czy osobno? Imprezy cykliczne, baza osób do wykorzystania – lokalni artyści polonijni?

14.40-15.00 media polonijne

15.00 podsumowanie spotkania

Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie, bo bardzo istotna jest  wymiana informacji i współpraca pomiędzy różnego typu stowarzyszeniami czy działalnością niezrzeszonych

Na tego typu spotkaniach mamy możliwość nie tylko zdobycia określonej wiedzy, ale też poznania poszczególnych struktur polonijnych i nawiązania współpracy, wykorzystując doświadczenie i wiedzę każdego z nas. Wielu osobom tu dziś obecnym zazdrościłam pomysłów, zrobili rzeczy naprawdę fajne i dobrze o tym mówić, pisać i działać razem – oceniła Ewa Trzcińska, prezes naszej Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech.

Videopyja – dziękujemy za udostępnienie zdjęć