Ekspert podpowiada: Większa swoboda w prowadzeniu ewidencji księgowej dla włoskich firm

Otwarcie firmy we Włoszech jest jeszcze wygodniejsze, ponieważ prowadzenie ewidencji jest łatwiejsze. Przechowywanie w formie cyfrowej nie jest już konieczna.

Po zmianach wprowadzonych przez DL 73 z 21 czerwca 2022 r., art. 7 ust. 4 dekretu z mocą ustawy nr 357 z 10 czerwca 1994 r. obecnie obowiązuje zapis:

“Niezależnie od poprzednich postanowień ust. 4 prowadzenie i przechowywanie wszelkich zapisów księgowych za pomocą systemów elektronicznych na dowolnym nośniku jest w każdym przypadku uważane za prawidłowe w przypadku braku transkrypcji na nośnikach papierowych w warunkach prawa lub cyfrowego przechowywania zastępczego zgodnie z kodem, o którym mowa w dekrecie z mocą ustawy nr. 82 z dnia 7 marca 2005 r., jeżeli podczas dostępu, kontroli lub weryfikacji są one uaktualniane we wspomnianych systemach elektronicznych i drukowane na żądanie organów postępowania i w ich obecności”.

W rzeczywistości dodanie słów “lub zastępcze przechowywanie cyfrowe zgodnie z kodem określonym w dekrecie ustawodawczym nr 82 z dnia 7 marca 2005 r.” miało na celu odstąpienie od obowiązku zastępczego przechowywania cyfrowego.

Innymi słowy, ewidencja księgowa jest uznawana za prawidłową, jeśli podatnik – który już wcześniej zaktualizował swoją ewidencję księgową – jest w stanie wydrukować ją natychmiast po uzyskaniu dostępu lub weryfikacji przez Urząd Skarbowy lub Guardia di Finanza, gdy urzędnicy tego zażądają. 

Przez “rejestry księgowe” rozumie się – przykładowo – księgę dzienników, księgę inwentarzową, rejestry VAT, ewidencję środków trwałych podlegających amortyzacji.

Uciążliwe obowiązki wynikające z poprzedniej ustawy zostały zatem zniesione, a włoskie przedsiębiorstwa mogą teraz swobodniej skupić się na swojej podstawowej działalności, która jest źródłem dochodów, na których opiera się włoska gospodarka.

Dott. Fulvio Portinari

Studio Associato Portinari Forti

Via S. Breventano n. 1/b 27100 Pavia

Tel. +39 0382 472792 Mobile Phone +39 347 6690993 Skype:    portinari.f