Chcesz rozszerzyć działalność na rynek włoski? – bezpłatne szkolenie Akademii Internacjonalizacji Funduszu Górnośląskiego

Przedsiębiorco,
 Jeżeli prowadzisz swój biznes i chcesz rozszerzyć działalność na rynek włoski: pozyskać kontrahentów, poszerzyć swoje dotychczasowe kanały zbytu lub wystawić swoje produkty lub usługi na targach we Włoszech, to zapraszamy do udziału w spotkaniu Akademii Internacjonalizacji Funduszu Górnośląskiego, które odbędzie się w dniu 28.04.2022 (czwartek) w Quality Silesian Hotel (ul. Szybowcowa 1A, Katowice), w godzinach 10:00-16:00. 

Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości pozyskiwania dofinansowania na cele internacjonalizacyjne (misje gospodarcze, usługi doradcze, targi).  Udział w spotkaniu wraz z lunchem biznesowym jest nieodpłatny i stanowi pomoc de minimis. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wypełnić formularz: https://bit.ly/akademia-wlochy 

Zaplanowane zostały 3 bloki tematyczne:

 • Różnice międzykulturowe pomiędzy Polską, a Włochami w komunikacji i negocjacjach:
  • Różnice kulturowe, zachowania biznesowe na rynku włoskim,
  • Komunikacja, 
  • Zasady protokołu, dobre obyczaje i etyka w biznesie
 • Marketing międzynarodowy:
  • Techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych,
  • Najskuteczniejsze narzędzia marketingu i negocjacji w handlu z Włochami,
  • Partnerzy handlowi i pośrednicy w obrocie międzynarodowym na przykładzie Włoch,
  • Internet w działalności eksportowej
 • Działalność gospodarcza we Włoszech:
  • Rozpoczęcie działalności na rynku włoskim, 
  • Charakterystyka rynku włoskiego w ujęciu społeczno-gospodarczym,
  • Możliwości i perspektywy dla inwestorów zagranicznych i eksporterów (wprowadzenie produktu na rynek, szanse i zagrożenia, bariery wejścia oraz success stories,
  • Mechanizmy prawne, 
  • Prawidłowe i bezpieczne zawieranie transakcji eksportowych umów handlowych (przepisy międzynarodowe)
  • Źródła finansowania działalności eksportowej (dofinansowania unijne) 

AKADEMIA INTERTNACJONALIZACJI
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 28.04.2022

SPECYFIKA RYNKU WŁOSKIEGO

10:00- 10:10 OTWARCIE SPOTKANIA. Przywitanie uczestników Pani Daria Szafarczyk – Fundusz Górnośląski


10:10 I BLOK: Różnice międzykulturowe: zachowania biznesowe na rynku włoskim,  komunikacja, dobre obyczaje i etyka w biznesie  Pani Marzena Jadwiga Skowyra

11:50 – 11: 55 Przerwa kawowa

11:55 II BLOK Marketing Międzynarodowy – Pan Aleksander Palka

13:50 – 13:00  Przerwa kawowa

13:00 – III BLOK Rozpoczęcie działalności na rynku włoskim –  Pani  Anna Czerwińska

15:00 – Sesja Q& A z Ekspertami
15: 20  Podsumowanie Spotkania – Pani Daria Szafarczyk – Fundusz Górnośląski
15: 30 Lunch

  W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: tel. +48 605 149 422,  +48 605 040 104
e-mail: info@gmsynergy.com.pl

Rozwijaj z nami swój biznes!Szkolenie jest finansowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”